Modern
Management
Platform
for Dealers

Nowoczesny
System
Zarządzania
dla Dealerów

One System — complete information
about the company

Jeden System — pełny obraz
całej firmy

Request Demo

Zapytaj o Demo

Current and historical information

Bieżące oraz historyczne informacje

 • New car sales
 • Sprzedaż nowych samochodów
 • Used car sales
 • Sprzedaż używanych samochodów
 • Car stock
 • Stock pojazdów
 • Services
 • Serwis i usługi
 • Bodyshop
 • Blacharnia i lakiernia
 • Parts warehouse
 • Magazyn części
 • F&I
 • F&I
 • Employees
 • Pracownicy
 • Customers
 • Klienci i kontrahenci

Management Through a Single System

Zarządzanie przy użyciu jednego Systemu

 • Global company overview
 • Globalne spojrzenie na firmę
 • Aggregated data from all DMS systems
 • Agregowane dane ze wszystkich systemów DMS
 • Aggregated data from all locations and departments
 • Agregowane dane ze wszystkich lokalizacji i działów
 • Accessible anytime from anywhere
 • Dostępne zawsze i z każdego miejsca

Financial analysis

Analiza finansowa

 • Global income, cost analysis
 • Globalna analiza przychodów, kosztów i zysku
 • Cash flow and solvency analysis
 • Analiza cash flow oraz analiza płynności finansowej
 • Department and business process profitability
 • Dochodowość przedsiębiorstwa oraz działów

Customer and contractor analysis

Analiza klientów i kontrahentów

 • Overall customer profitability
 • Całkowita dochodowość klienta
 • Contractor historic analysis
 • Analiza historyczna kontrahentów
 • Overall contractor profitability
 • Całkowita dochodowość kontrahenta

Employee analysis

Analiza pracowników

 • Employee efficiency
 • Efektywność pracownika
 • Salesperson margins
 • Marże sprzedawców
 • Real utilization
 • Rzeczywiste wykorzystanie pracowników
 • FTE count
 • Rzeczywista ilość etatów
 • Workday length calculation
 • Rzeczywista długość dnia pracy
 • Realistic hourly rate calculation
 • Stawka godzinowa, rzeczywista i odwrócona
 • Department load
 • Obciążenie działu

Monitoring and controlling

Monitoring i controlling

 • Global company financial report
 • Globalny raport finansowy
 • Department and salesperson reports
 • Efektywność i dochodowość sprzedawców i działów
 • Salesperson and mechanic activity
 • Aktywność sprzedawców i mechaników
 • Sales targets
 • Cele sprzedaży
 • Current service performance
 • Wydajność serwisu bieżąca i historyczna
 • Stock monitoring
 • Monitorowanie stoku
 • Transaction verification
 • Weryfikacja transakcji

Supported brands

Wspierane marki

Request live Demo

Zapytaj o Demo

Let us know if you want to see the product demo.
We will contact you shortly to arrange the meeting.

Daj nam znać, jeśli chcesz zobaczyć demonstrację produktu. Skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia spotkania.

Our Customers say

Nasi Klienci mówią

Contact

Kontakt